Europejskie Dni Dziedzictwa po raz pierwszy w Nowym Targu

Udostępnij!

Muzeum Podhalańskie im Czesława Pajerskiego w Nowym Targu serdecznie zaprasza na cykl wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które po raz pierwszy zorganizowane zostaną w stolicy Podhala.

Europejskie Dni Dziedzictwa to idea mająca na celu upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, historii i kultury. Jest to wspaniała inicjatywa, która we wrześniu łączy wszystkie kraje Kontynentu Europejskiego pod jednym szyldem, w jednym celu. EDD to swoisty manifest wskazujący szerokiemu audytorium właściwe miejsce jakie zajmuje i powinno zajmować dziedzictwo, jego znaczenie i rolę w kształtowaniu naszej tożsamości i przestrzeni. To także ciekawa oferta spędzania czasu wolnego, która prowokuje do refleksji, zgłębienia wiedzy, a także stawia pytania o potrzebę ochrony dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Podczas tej jubileuszowej edycji święta zabytków w województwie małopolskim odbędzie się ponad 230 wydarzeń w 48 miejscowościach. Wstęp na wszystkie wydarzenia EDD jest bezpłatny.

Nowotarskie Muzeum Podhalańskie oraz Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa włączają się w tym roku w tą inicjatywę organizując 16 września Europejskie Dni Dziedzictwa w Nowym Targu. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Krajobraz Dziedzictwa – Dziedzictwo Krajobrazu”. W Sali reprezentacyjnej ratusza będzie można m.in. wysłuchać interesujących prelekcji dotyczących historii urbanistyki czy bieżących problemów konserwatorskich Nowego Targu i Podhala, zwiedzić wystawy stałe i czasowe oraz wziąć udział w otwarciu wystawy studentów wydziału Architektury PPWSZ w Nowym Targu. Wstęp na wykłady i wystawy jest w tym dniu bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Poniżej szczegółowy program EDD W Nowym Targu:

Od godziny 9.00 do 19.00 – Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w Muzeum Podhalańskim im. Cz. Pajerskiego:

· „Nowy Targ na przełomie XIX i XX wieku – miasto, którego już nie ma” (nowotarskie rzemiosło cechowe, wnętrze Drukarni Podhalańskiej)
· „Myśliwi i kłusownicy – dwa oblicza człowieka”

O godz. 16.00 wykład pt. „Urbanistyka Nowego Targu i średniowieczne osadnictwo Podhala” – dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UP JPII

Ok. godz. 17.15 wykład pt. „Wybrane zagadnienia kształtowania kulturowego ładu przestrzennego na terenie Podhala”, mgr Paweł Dziuban, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu

O godz. 18.30 odbędzie się wernisaż wystawy plenerowej, przed budynkiem ratusza pt. „ Architektura w krajobrazie Podhala – projekty studentów kierunku Architektura w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu”

Serdecznie zapraszamy !