Operacja pn. „Żywioły – jedność działania w różnorodności obszaru LGD

Udostępnij!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Żywioły – jedność działania w różnorodności obszaru LGD” mająca na celu zorganizowanie akcji promocyjnej poprzez stworzenie filmu i spotów reklamowych, bilbordu sponsorskiego, aplikacji VR (360 stopni), uruchomienie promocji regionalnej w internecie, opracowanie i wydanie przewodnika po regionie i zorganizowanie konferencji popularno naukowej promującej region w celu zaprezentowania walorów regionu potencjalnym turystom z obszaru całej Polski oraz dla mieszkańców w celu pobudzenia ich kreatywności w zakresie rozwijania usług w branży turystycznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: promocja obszaru objętego LGD „Spisz-Podhale” poprzez prezentację walorów regionu oraz pobudzenie mieszkańców do rozwoju usług turystycznych