Zaproszenie na XIV Walny Zjazd Związku Polskiego Spisza

Udostępnij!

Na mocy uchwały Zarządu Głównego Związku Polskiego Spisza uprzejmie zapraszam na roboczy XIV Walny Zjazd, który odbędzie się w dniu 12 czerwca (niedziela) 2016 roku, we Frydmanie ul. Szkolna 4 (budynek Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha i Gimnazjum, 34-435 Frydman), o godz. 15,00 – zaś w drugim terminie o godz. 15,30 kiedy to Zjazd będzie obradował skutecznie i podejmował uchwały bez względu na ilość obecnych członków.

Planowany porządek Zjazdu:

1. Rejestracja uczestników Walnego Zjazdu ZPS.

2. Otwarcie Walnego Zjazdu ZPS i przyjęcie porządku obrad.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zjazdu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór przewodniczącego, sekretarza oraz komisji wnioskowej Zjazdu.

5. Przyjęcie protokołu z XIII Zjazdu ZPS w Czarnej Górze (31.05.2015 r.)

6. Sprawozdanie Zarządu Głównego ZPS z działalności, w tym sprawozdanie finansowe.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZPS.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdania i udzielenie zarządowi ZPS absolutorium.

10. Ocena dotychczasowych działań, możliwości kadrowych i finansowych – korekta programu działania

ZPS na najbliższe 2 lata, w tym zasad uczestnictwa w życiu społecznym.

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad – spotkanie przy watrze.

Z Poważaniem

Jan Budz – Prezes