Cz.2

Udostępnij!

 • 1271 – przywilej króla Stefana V -powstanie autonomicznej prowincji miast spiskich, wyjętej spod władzy żupana spiskiego i poddanej bezpośrednio królowi, rządzącej się własnym prawem
 • 1272 – król Stefan V  za zasługi nadaje synom Rudgera-Hermanowi i Rykolfowi ziemie na północnym Spiszu, po Dunajec i granice miasta Keżmarok
 • 1294 – 1327 – Kokosz Berzewiczy, syn Rykolfa i wnuk Rudgera, z jego głównie inicjatywy prowadzona była kolonizacja Zamagurza, od 1307 r. żupan spiski
 • 1301 – Kokosz Berzewiczy nadaje zasadźcy Wielkiej Frankowej Michałowi Frankowi 64 łany ziemi w dolinie Frankowskiego potoku
 • 1307 – 1342 panowanie Karola Roberta Andegaweńskiego, od 1319 r. żonatego z córką Władysława Łokietka Elżbietą
 • 1319 – nadanie Kokoszą Berzewiczy na rzecz kartuzów na terenie późniejszej Lechnicy i Czerwonego Klasztoru
 • 1320 – Kokosz Berzewiczy sprzedaje swoje dobra nad Dunajcem swojemu bratu Janowi oraz bratankowi Michałowi -m. in. Niedzicę, Kacwin i Frankową
 • 1320 – 1325 – Jan Berzewiczy przystępuje do budowy zamku Dunajec w Niedzicy, być może już rozpoczętej przez Kokoszą
 • 1326 – wyrok papieski przywracający biskupom krakowskim jurysdykcję kościelną w Lubowli, Gniazdach i Podolińcu
 • 1326 – Król Karol Robert konfiskuje Berzewiczym klucz niedzicki (zamek Dunajec i przyległe wsie) i nadaje go swemu zaufanemu Wilhelmowi Drugethowi, żupanowi spiskiemu
 • 1342 – 1382 – panowanie Ludwika Andegaweńskiego, zwanego na Węgrzech Wielkim
 • 1347 – klucz niedzicki wraca w ręce Berzewiczych
 • 1387 – 1437 – Zygmunt Luksemburski zostaje królem Węgier
 • 1399 – Zygmunt Luksemburski nadaje Spiskiej Starej Wsi prawa miejskie wraz z przywilejami targowymi
 • 8 XI 1412 – traktat o udzieleniu przez króla polskiego królowi Węgier pożyczki w wysokości 37 000 kóp groszy praskich pod zastaw miast spiskich, były to m. in. Poprad, Spiska Sobota i Spiskie Podegrodzie
 • 1415 – na stosie ginie czeski reformator religijny Jan Hus
 • 1431 – 1433 – najazdy husytów na Spisz, niszczą m. in. Spiską Kapitułę i Kieżmark, Czerwony Klasztor i Kacwin
 • 1439 – szlachta węgierska wybiera na tron syna polskiego króla Jagiełły Władysława Jagiellończyka
 • 10 XI 1444 – śmierć króla Władysława w bitwie z Turkami pod Warną
 • 1458 – 1490 – panowanie na Węgrzech Macieja Korwina, syna Jana Hunyady’ego
 • 1470 – klucz niedzicki przechodzi w ręce rodu Zapolya
 • 1471 – 1474 – wojna Jagiellonów z Maciejem Korwinem o tron węgierski, Korwin utrzymuje się na tronie
 • 1474 – spotkanie Macieja Korwina i Władysława Jagiellończyka (syn Kazimierza Jagiellończyka, od 1471 r. króla Czech) w  Spiskiej Starej Wsi, zawarcie pokoju
 • 1490 – po śmierci Macieja Korwina dochodzi do wojny między zwolennikami Władysława Jagiellończyka, króla Czech i  jego brata Jana Olbrachta
 • 1490 – 1516 – panowanie Władysława Jagiellończyka
 • 1494 – zjazd braci Jagiellonów w Lewoczy -Władysława, króla Węgier, Jana Olbrachta, króla Polski, Zygmunta i kardynała Fryderyka
 • 1507 – 1517 – w pracowni mistrza Pawła w Lewoczy powstaje ołtarz św. Jakuba -najwyższy gotycki ołtarz na świecie
 • 1516 – śmierć Władysława, trony węgierski i czeski obejmuje jego syn Ludwik
 • 1526 – Klęska Węgier pod Mohaczem. Śmierć Ludwika Jagiellończyka. Dochodzi do podwójnej elekcji. Królem został Jan Zapolya i Ferdynand Habsburg. Obaj kandydaci dokonują koronacji, początek wojny domowej.

Źródło/ Spisz kraina wielu kultur

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz