Cz.4

Udostępnij!

 • 6 I 1919 – powstaje w Zakopanem Narodowy Komitet Obrony Spiszą, Orawy i Podhala pod kierownictwem Kazimierza Przerwy- Tetmajera
 • 28 VII 1920 – Konferencja Ambasadorów podejmuje decyzję o  podziale Zamagurza Spiskiego – Polsce przypada 14 wsi, pozostających do dziś w jej granicach
 • 1922 – diecezja spiska zostaje podporządkowana bezpośrednio Watykanowi
 • 1925 – na mocy konkordatu z Polską Stolica Apostolska oddaje jurysdykcję kościelną na polskim Spiszu biskupowi krakowskiemu
 • 1931 -zniesienie żelarki (pańszczyzny) pozostałości po ustroju feudalnym
 • 6 X 1938 – proklamowana zostaje autonomiczna republika Słowacji, następnego dnia na jej czele staje ks. Tiso, przywódca Partii Słowackiej Jedności Narodowej.
 • 30 XI 1938 – wobec polskiego ultimatum Czechosłowacja przekazuje Polsce 220 km2 wokół Jaworzyny Spiskiej
 • 14 III 1939 – ogłoszenie niepodległości Słowacji, na czele państwa staje ks. Józef Tiso, który zwraca się z prośbą o opiekę do III Rzeszy
 • 23 III 1939 – Niemcy obejmują protektorat nad Państwem Słowackim
 • 21 VII 1939 – sejm przyjmuje konstytucję Republiki Słowackiej, prezydentem zostaje Tiso, urząd premiera obejmuje Vojtech Tuka, zwolennik słowackiego narodowego socjalizmu
 • 1 IX 1939 – Słowacja uczestniczy w ataku na Polskę
 • 21 XI 1939 – Niemcy za zgodą A. Hitlera na mocy paktu Ribbentrop-Czernak przekazują formalnie Słowacji wsie na Spiszu pozostające w granicach Polski od 1920 r
 • 25 VIII 1944 – wybucha Słowackie Powstanie Narodowe, które ostatecznie upadło w końcu roku.
 • 1945 – reaktywacja Czechosłowacji prezydentem zostaje Eduard Benes, przywrócenie granic 1938 r.
 • 25 II 1948 – władzę w Czechosłowacji przejmują komuniści, represje wobec kościoła, których ofiarą padł m. in. Biskup spiski Jan Vojtaššak
 • 1950 – likwidacja kościoła greckokatolickiego na Słowacji, początek prześladowań i przymusowego przechodzenia na prawosławie
 • 1968 – praska wiosna
 • 1 VI 1975 – władze RRL wprowadziły nowy podział administracyjny Polski obowiązujący do 31 grudnia 1998
 • 30 XII 1977 – papież Paweł VI tworzy arcybiskupstwo w  Trnavie, w skład którego wchodzi m. in. diecezja spiska
 • 1990 – powstaje Związek Polskiego Spiszą, góralska organizacja regionalna, zaczyna wychodzić pierwsze pismo spiskie w  języku polskim „Na Spiszu”
 • IV 1991 – HZDS (Ruch na rzecz Demokratycznej Słowacji) z Vladimirem Meciarem wygrywa wybory podstawowy postulat nie pod ległość Słowacji
 • 1 I 1993 – Słowacja staje się samodzielnym państwem
 • XII 1993 – Spiska Kapituła, Spiski Hrad i Żehra zostają wpisane na listę UNESCO
 • 26 VIII 1994 na mocy deklaracji podpisanej w  Nowym Targu przez władze polskie i  słowackie umożliwiono samorządom przygranicznym na utworzenie transgranicznego związku Euroregionu Tatry
 • 31 III 1995 – Jan Paweł II tworzy drugie słowackie arcybiskupstwo w Koszycach, w skład którego wchodzi m. in. diecezja spiska
 • 2-3 VII 1995 – Jan Paweł II przybywa z wizytą apostolską na Spisz odwiedza Spiską Kapitułę, Lewoczę i Poprad
 • 1 I 1999 – Reforma administracyjna Polski
 • 1 V  2004 Polska i Słowacja stają się członkami Unii Europejskiej na mocy wcześniej podpisanego tzw. Traktatu akcesyjnego
 • 1 XII 2007 – przystąpienie do „Strefy Schengen”

Źródło/ Spisz kraina wielu kultur

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz