LGD SPISZ-PODHALE

Udostępnij!

Stowarzyszenie LGD Spisz-Podhale NEWSLETTER 3/2018

Szanowni Państwo,

                Przekazujemy kilka aktualności związanych z działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale:

1.  Został zakończony nabór  Konkursu 1/2018  które wyniki zostały opublikowane na stronie:   http://spisz.org/node/827
2. W związku z brakiem zgłoszeń na nabór wniosków w ramach Operacji Własnych 2/2018, Zarząd Stowarzyszenia LGD przekazał Przewodniczącemu Rady wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady w dniu 27 listopada 2018 roku zostały wybrane operacje do dofinansowania pt.:

                1. Przedsięwzięcie 1.1.7 Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala w ramach partnerstwa.

                2. Przedsięwzięcie 1.1.9 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny.

                3. Przedsięwzięcie 1.2.4 Izba Regionalna

http://spisz.org/node/830

3.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje iż wkrótce planuje ogłosić nabory na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Konkurs 1/2019

                Przedsięwzięcie:  1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.

                Przedsięwzięcie: 1.1.6 Rozwój prowadzonych prze osoby do 34 roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby – przedsięwzięcie 1.1.6

                Przedsięwzięcie: 1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby

Konkurs 2/2019

                Przedsięwzięcie: 1.1.3 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej

                Przedsięwzięcie:  1.2.7 Zachowanie i promocja dziedzictwa obszaru LGD.

4.  Planowane spotkania/szkolenia/i inne wydarzenia skierowane do mieszkańców obszaru LGD:

a. Spotkanie informacyjne otwarte w każdej gminie:

8.01.2019 godz. 13:00-15:00       Urząd Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20

10.01.2019 godz. 12:30-14:30 Urząd Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9  

14.01.2019 godz. 10:30-12:30 Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144

 b. Mobilny Punkt doradztwa indywidualne:

Termin Godzina Lokalizacja
2 styczeń, 16 styczeń, 23 styczeń, 30 styczeń 13:00 – 15:00 GOK w Łopusznej
4 styczeń, 11 styczeń, 18 styczeń, 25 styczeń 13:00 – 15:00 GOK w Niedzicy
7 styczeń, 14 styczeń, 21 styczeń, 28 styczeń 13;00 – 15:00 Gminna Biblioteka Publiczna Bukowina Tatrzańska

c. Spotkanie dla grupy defaworyzowanej:

                14.01.2019 r. godz. 10:00-12:00 Urząd Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9

d. Spotkanie otwarte w każdej gminie:

                17.01.2019r. godz. 12:30 – 14:30 Urząd Gminy Nowy Targ

                21.01.2019r.godz. 10:00-12:00 Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

                22.01.2019r. godz. 13:00-15:00

e.  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów:

                15.01.2019r. godz. 12:00-14:00 Urząd Gminy Nowy Targ