ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Udostępnij!

 „Wykonanie promocyjnych publikacji, materiałów audio – wizualnych wraz z przeprowadzeniem kampanii reklamowej w mediach oraz organizacja konferencji popularno-naukowej w ramach projektu „Żywioły – jedność działania w różnorodności obszaru LGD”, współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA