Zarząd i Komisja Rewizyjna

Udostępnij!

7 grudnia 2018 r. w Niedzicy podczas Walnego Zebrania członków wybrano następujący skład Zarządu:

 Prezes – Jan Budz

I Wiceprezes – Julian Kowalczyk

Sekretarz – Elżbieta Łukuś

Skarbnik – Agnieszka Święty

Członkowie: Maria Waniczek, Jan Rataj, Piotr Wojtaszek, Paweł Bernadek

***

Skład Komisji Rewizyjnej:

Dominik Błachut, Marek Skawiński, Marian Magiera